admin, Author at CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM - Page 8 of 8

Author Archives: admin

HỒ SƠ CHO QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

– Password to log-in the personal electronic tax declaration account of expat (if any); – Mật khẩu đăng nhập tài khoản khai thuế điện tử cá nhân của người nước ngoài (nếu có);   – The scanned copy of passport and visa during the filing year; – Bản scan hộ chiếu và thị thực trong […]

PHẦN MỀM PHIẾU LƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP PHIẾU LƯƠNG TẠI VIỆT NAM

HRD cung cấp Giải pháp tối ưu về phát hành phiếu lương được tự động khóa bằng mật khẩu riêng.   Chúng tôi đã tối ưu hóa một giải pháp cho nhiệm vụ phát hành Phiếu lương tự động khóa bằng mật khẩu riêng và được gửi dưới dạng tệp đính kèm trên email cho […]

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ)

I. OUR SCOPES: I. PHẠM VI DỊCH VỤ:   Contact with the Company’s authorized person(s) to gather relevant information on number of paid and unpaid days, income (salary, bonus, allowance, etc.) and personal information of employees (social insurance code, tax code number, etc.); Liên hệ với (những) người được ủy quyền của Công ty để […]