HR DEPT
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3510/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiếm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên cổng Dịch vụ công. Theo đó, quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo HGĐ […]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3511/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công. Theo đó, quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (trừ người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) như sau: – Người tham gia kê khai đầy đủ, […]

LƯU Ý VỀ PHÂN BỔ VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014; Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm Việt Nam năm 2013; Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 hoặc khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày […]

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ THU NHẬP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; trong đó có một số nội dung sửa đổi về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, […]

DỊCH VỤ XỬ LÝ NHÂN VIÊN THUÊ NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Hợp thức hóa nhân sự – Bộ phận Nhân sự của bạn tại Việt Nam)

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu cho Dịch vụ Xử lý Nhân viên Thuê ngoài (Bộ phận Nhân sự do bạn chỉ định tại Việt Nam) cho các đơn vị nước ngoài có nhân viên tại Việt Nam.   * Phạm vi công việc của chúng tôi:   Liên hệ với (những) […]

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN CỦA CÁ NHÂN CHO TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI VIỆT NAM

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập: – Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động ít nhất 03 tháng tại tổ chức trả thu nhập và đang làm việc thực tế tại tổ chức đó tại thời điểm ủy quyền […]

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THỎA THUẬN VỚI CÁC CỘNG TÁC VIÊN / FREELANCER TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2021

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động Việt Nam 2012, người lao động và người sử dụng lao động có thể tạo dựng quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. (thường được gọi […]

DỊCH VỤ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TẠI VIỆT NAM TỪ HR DEPT. VIỆT NAM (Người đại diện pháp lý được chỉ định)

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam: “Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh phải ủy quyền bằng văn bản cho cá […]

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Theo quy định hiện hành, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (i) có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp VÀ (ii) có hợp đồng lao động […]