Chúng tôi là HR DEPT.
VIỆT NAM

Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác đáng tin cậy cho các dịch vụ về giấy tờ liên quan đến nhân sự (những nhân viên được Khách hàng chỉ định làm việc tại Việt Nam); và các dịch vụ hành chính văn phòng và các dịch vụ chuyên môn khác.

Dịch vụ chuyên môn

Chúng tôi tập trung vào Dịch vụ tính toán bảng lương và Dịch vụ phần mềm phiếu lương bảo mật.
Ngoài ra, một trong các dịch vụ chính của chúng tôi như sau:
Liên hệ với (các) người được ủy quyền của Khách hàng để thu thập thông tin liên quan về số ngày được trả lương và không được trả lương, thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) và thông tin cá nhân của Chuyên gia/nhân viên (địa chỉ email, mã số thuế, v.v.);
Soạn thảo các hợp đồng lao động theo mẫu của Khách hàng dưới tên của HR Dept. Vietnam Co., Ltd. Sau đó, dưới tên HR Dept. Vietnam Co., Ltd., HR Dept. Vietnam Co., Ltd. sẽ:
  • Chuẩn bị bảng lương hàng tháng và cung cấp thông tin (i) khoản đóng góp của người lao động và khoản đóng góp của người sử dụng lao động đối với Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp (“SHUI”) và (ii) Thuế thu nhập cá nhân (“PIT”) của người lao động phải khấu trừ để người phụ trách của Công ty xem xét, trao đổi và xác nhận theo đúng tiến độ thời gian đã thống nhất;
  • Chuẩn bị (1) Đăng ký SHUI cho nhân viên mới, (2) Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên mới (nếu có), (3) Tờ khai PIT định kỳ, và (4) Đăng ký người phụ thuộc của nhân viên (nếu có) và gửi cho người phụ trách bên Khách hàng xem xét, trao đổi và xác nhận;
  • Thông báo số tiền thanh toán cho Khách hàng để thanh toán Lương, SHUI, Kinh phí công đoàn và PIT; sau đó thực hiện thanh toán trực tiếp thay mặt cho Khách hàng;
  • Gửi phiếu lương (Payslip) hàng tháng theo mẫu của Khách hàng cho nhân viên của Khách hàng thông qua địa chỉ email của từng nhân viên do Khách hàng cung cấp.

PHÍ DỊCH VỤ HÀNG THÁNG

STT. NỘI DUNG PHÍ
01 Phí hàng tháng 8% trên tổng lương gộp của mỗi nhân sự
(Chưa bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng 10% theo quy định nhưng đã bao gồm các khoản phụ phí như in ấn, đi lại… cần thiết khác.)
  • 100% phí hàng tháng sẽ được thanh toán vào cuối tháng đó.
  • Chi phí trả thay được cộng thêm thuế Giá Trị Gia Tăng 10% khi xuất hóa đơn Giá Trị Gia Tăng cho Công ty.
  • Đặt cọc trước 01 tháng tổng chi phí chi hộ (ước tính một lần).

Giải pháp văn phòng

Phần mềm Phiếu Lương được khóa mật khẩu riêng biệt và đính kèm trên email gửi đến từng nhân viên một cách tự động hàng tháng.

Chữ ký điện tử dành cho việc ký hợp đồng và các thủ tục khai báo bảo hiểm bắt buộc.

Các sản phẩm công nghệ, phần mềm và văn phòng khác.