Page 2 – HR DEPT
HỒ SƠ KHI NGƯỜI PHỤ THUỘC ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU HOẶC NGƯỜI PHỤ THUỘC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ Thông tư 105/2020/TT-BTC:   I. Đối với người phụ thuộc theo quy định tại Điểm l Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau: a) Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc […]

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 07/11/2022 tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, người dân có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội.   Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát […]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3510/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiếm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên cổng Dịch vụ công. Theo đó, quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo HGĐ […]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3511/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công. Theo đó, quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (trừ người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) như sau: – Người tham gia kê khai đầy đủ, […]

LƯU Ý VỀ PHÂN BỔ VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014; Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm Việt Nam năm 2013; Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 hoặc khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày […]

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ THU NHẬP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; trong đó có một số nội dung sửa đổi về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, […]

DỊCH VỤ XỬ LÝ NHÂN VIÊN THUÊ NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Hợp thức hóa nhân sự – Bộ phận Nhân sự của bạn tại Việt Nam)

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu cho Dịch vụ Xử lý Nhân viên Thuê ngoài (Bộ phận Nhân sự do bạn chỉ định tại Việt Nam) cho các đơn vị nước ngoài có nhân viên tại Việt Nam.   * Phạm vi công việc của chúng tôi:   Liên hệ với (những) […]

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN CỦA CÁ NHÂN CHO TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI VIỆT NAM

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập: – Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động ít nhất 03 tháng tại tổ chức trả thu nhập và đang làm việc thực tế tại tổ chức đó tại thời điểm ủy quyền […]

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THỎA THUẬN VỚI CÁC CỘNG TÁC VIÊN / FREELANCER TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2021

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động Việt Nam 2012, người lao động và người sử dụng lao động có thể tạo dựng quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. (thường được gọi […]