Page 5 – HR DEPT
DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI TÍNH LƯƠNG TẠI ĐÀ LẠT – VIỆT NAM

For foreign enterprises newly established and operating in Vietnam, in order to be able to fully understand and implement the legal provisions on the employment of workers (domestic and foreign workers), and tax code registration procedures, social insurance registration and declaration, compliance with labor reporting, social insurance obligations … is an extremely difficult issue. This […]

DỊCH VỤ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI – HỢP PHÁP HÓA VÀ TUÂN THỦ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ)

OUR SCOPES: PHẠM VI DỊCH VỤ:   –              Contact with the Company’s authorized person(s) to gather relevant information on number of paid and unpaid days, income (salary, bonus, allowance, etc.) and personal information of employees (email address, tax code number, etc.); –              Liên hệ với (những) người được ủy quyền của Khách hàng để thu […]

DỊCH VỤ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ CTY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

– Scope of work: – Phạm vi dịch vụ: No. STT Content Nội dung 01 Appoint a Chief Accountant for Accounting purpose Bổ nhiệm Kế toán trưởng cho mục đích Kế toán –  Introduce a qualified Chief Accountant for the Company to register with competent authority (Department of Planning & Investment and Tax Department); – […]

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC CAM KẾT CUNG CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 10%

Under current regulations, the organization or person that pays a total income from 2 million VND to a resident that does not sign a labor contract (as guided in Point c and Point d Clause 2 Article 2 of this Circular) or that signs a labor contract for less than 03 months shall withhold 10% […]

HỒ SƠ CHO QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

– Password to log-in the personal electronic tax declaration account of expat (if any); – Mật khẩu đăng nhập tài khoản khai thuế điện tử cá nhân của người nước ngoài (nếu có);   – The scanned copy of passport and visa during the filing year; – Bản scan hộ chiếu và thị thực trong […]

PHẦN MỀM PHIẾU LƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP PHIẾU LƯƠNG TẠI VIỆT NAM

HRD cung cấp Giải pháp tối ưu về phát hành phiếu lương được tự động khóa bằng mật khẩu riêng.   Chúng tôi đã tối ưu hóa một giải pháp cho nhiệm vụ phát hành Phiếu lương tự động khóa bằng mật khẩu riêng và được gửi dưới dạng tệp đính kèm trên email cho […]

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ)

I. OUR SCOPES: I. PHẠM VI DỊCH VỤ:   Contact with the Company’s authorized person(s) to gather relevant information on number of paid and unpaid days, income (salary, bonus, allowance, etc.) and personal information of employees (social insurance code, tax code number, etc.); Liên hệ với (những) người được ủy quyền của Công ty để […]