Bài viết - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM
04 CÁCH TRA CỨU THÔNG TIN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

Biết cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ giúp người dân chủ động theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ BHYT nhằm kịp thời gia hạn thẻ sau khi thẻ cũ hết hạn, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT liên tục. […]

DỊCH VỤ VĂN PHÒNG ẢO TẠI PHÚ NHUẬN TP.HCM TỪ HR DEPT VIETNAM

Văn phòng ảo được đánh giá là mô hình văn phòng tiết kiệm nhất, đặc biệt trước những chi phí ngày càng leo thang như tiền thuê nhà, thuê mặt bằng, phí nhân sự, điện nước và các chi phí phát sinh khác. các dịch vụ khác,…   Văn phòng ảo là dịch vụ cung […]

THẾ NÀO LÀ CÁ NHÂN CƯ TRÚ THEO CÁC QUY ĐỊNH THUẾ TẠI VIỆT NAM

Theo khoản 1, Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC) (sau đây gọi là Thông tư 111/2013/TT-BTC), cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:   * Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương […]

NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ TNCN CỦA TIỀN THƯỞNG TẠI VIỆT NAM

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. […]

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam: “Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân […]

MỘT SỐ GHI CHÚ VỀ HỒ SƠ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

1. Mức giảm trừ gia cảnh Mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, cụ thể như sau: – Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); – Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. 2. Giảm trừ […]

KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THÌ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ TNCN THÁNG / QUÝ

Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình áp dụng chính sách thuế một cách phù hợp, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu […]

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI CHẤM DỨT HĐLĐ

– Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13): “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; b) Các khoản phụ cấp, […]

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN (CẬP NHẬT 2022)

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ 1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp […]