Page 5 – CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM
NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ TNCN CỦA TIỀN THƯỞNG TẠI VIỆT NAM

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. […]

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam: “Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân […]

MỘT SỐ GHI CHÚ VỀ HỒ SƠ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

1. Mức giảm trừ gia cảnh Mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, cụ thể như sau: – Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); – Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. 2. Giảm trừ […]

KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THÌ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ TNCN THÁNG / QUÝ

Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình áp dụng chính sách thuế một cách phù hợp, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu […]

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI CHẤM DỨT HĐLĐ

– Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13): “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; b) Các khoản phụ cấp, […]

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN (CẬP NHẬT 2022)

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ 1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp […]

CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NGƯỜI PHỤ THUỘC QUA NGƯỜI NỘP THUẾ KHÁC TRONG CÙNG MỘT NĂM KHÔNG?

Căn cứ tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:   “Các khoản giảm trừ 1. Giảm trừ gia cảnh … c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh … c.2) Giảm […]

HỒ SƠ KHI NGƯỜI PHỤ THUỘC ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU HOẶC NGƯỜI PHỤ THUỘC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ Thông tư 105/2020/TT-BTC:   I. Đối với người phụ thuộc theo quy định tại Điểm l Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau: a) Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc […]

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 07/11/2022 tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, người dân có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội.   Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát […]