HƯỚNG DẪN TỰ BỔ SUNG EMAIL LẤY LẠI MẬT KHẨU VSSID TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG ONLINE - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN TỰ BỔ SUNG EMAIL LẤY LẠI MẬT KHẨU VSSID TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG ONLINE

Bạn quên mật khẩu VssID mà lại không đăng ký email để lấy lại mật khẩu thì có thể Thông qua Dịch vụ công quốc gia để cập nhật email và lấy lại mật khẩu VssID.

 

 

Điều kiện thực hiện là: VssID và Tài khoản Dịch vụ công quốc gia đều được đăng ký cùng 1 số điện thoại mà bạn đang sử dụng. Nếu chưa đăng ký DVC quốc gia thì đăng ký bằng số điện thoại đã đăng ký VssID mà bạn đang sử dụng.

 

 

Các bước thực hiện như sau:

 

 

1. Vào Dịch vụ công BHXH

 

 

tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ trên trình duyệt web và bấm Đăng nhập => điền MS BHXH => bấm chọn ĐĂNG NHẬP QUA DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

 

 

2. Bấn chọn loại Tài khoản từ DVC QG

 

 

3. Nếu đã đăng ký tài khoản DVC QG thì đăng nhập hoặc lấy lại Mật khẩu để đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản DVC QG thì Đăng ký và sử dụng số điện thoại mà bạn đã đăng ký VssID và đang sử dụng .

 

 

Thực hiện đăng ký chọn SIM ký số:

 

 

4. Thực hiện đăng nhập vào tài khoản Dịch vụ công Quốc gia và cập nhật thông tin email:

 

 

Bấm vào Tên tài khoản => bấm Thông tin cá nhân => bấm Thông tin định danh => bấm Sửa và cập nhật email

 

 

5. Tiến hành đăng nhập Cổng dịch vụ công BHXH thông qua cổng DVC quốc gia

 

 

Vào https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và tiến hành đăng nhập Qua cổng DVC Quốc gia, khi đó sẽ thực hiện đồng bộ MS BHXH với tài khoản DVC Quốc gia

 

 

6. Thực hiện Sửa, bổ sung email cũng như thông tin khác nếu có:

 

 

Bấm vào Tên tài khoản => Thông tin tài khoản => bấm hình cây bút ứng với từng thông tin cần sửa, bổ sung để điều chỉnh => Nhập mã kiểm tra và Ghi nhận để lưu

 

 

Sau khi bấm Ghi nhận, hệ thống sẽ gửi mã OTP về email để xác thực email chính xác. Bạn ghỉ cần nhập đúng mã OTP và bấm Xác nhận là xong. Đợi Hệ thống tự động duyệt bổ sung email trong khoảng 2 – 3 ngày

 

 

7. Tiến hành lấy lại Mật khẩu VssID bằng email: vào VssID hoặc Dịch vụ công BHXH bấm Quên Mật khẩu để lấy lại MK mới.