[TÀI KHOẢN ỦY THÁC] DỊCH VỤ TỪ HR DEPT. VIỆT NAM (Chỉ Nhận thay và Thanh toán thay chỉ Team Việt Nam của bạn) - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

[TÀI KHOẢN ỦY THÁC] DỊCH VỤ TỪ HR DEPT. VIỆT NAM (Chỉ Nhận thay và Thanh toán thay chỉ Team Việt Nam của bạn)

CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM CUNG CẤP: Phạm vi dịch vụ

[Tài khoản ủy thác]: Nhận thay và thanh toán thay chỉ cho Nhóm ở Việt Nam làm việc cho các công ty nước ngoài.

 

  • CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM (HRD) sẽ mở một tài khoản ngân hàng độc lập [sau đây được đặt tên là HRD-TA] dưới tên HRD. Công ty có một mật khẩu truy cập để theo dõi các giao dịch và xem tất cả các bản sao kê.

 

  • Đối với thanh toán qua tài khoản HRD-TA: Công ty duy trì số dư trong tài khoản HRD-TA để đáp ứng nhiệm vụ. Công ty yêu cầu và xác nhận lệnh thanh toán qua email. HRD sẽ chuẩn bị và hợp tác với Công ty để thực hiện các lệnh thanh toán, đồng thời cập nhật khoản thanh toán và số dư của HRD-TA trên nền tảng Google Sheet được chia sẻ với nhân viên phụ trách của Công ty.

 

  • Đối với bất kỳ số tiền nào được ghi có trong tài khoản HRD-TA (nếu có): HRD sẽ cập nhật trên Google Sheet ngay khi phát sinh giao dịch, nền tảng Google Sheet được chia sẻ với Công ty.

 

Để tránh chậm thanh toán, Công ty cần đảm bảo dòng tiền (và tiến độ phê duyệt khác) được ghi có vào tài khoản được chỉ định không muộn hơn 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán xuất tiền theo kế hoạch. Sau khi nhận được, HRD sẽ thực hiện các hành động cần thiết ngay lập tức, miễn là vẫn còn trong thời hạn giao dịch của ngân hàng. (2:00 chiều giờ Việt Nam mỗi ngày làm việc)

 

Quy trình cấp độ bảo mật tiêu chuẩn là:

  • Người phụ trách của Công ty (PIC) đưa ra yêu cầu thanh toán qua email (giữ HRD trong Cc );
  • PIC của Công ty xác nhận phê duyệt qua email (giữ HRD trong Cc);
  • HRD chuẩn bị Internet banking Lệnh-Thanh toán và thông báo cho Công ty;
  • PIC của Công ty phê duyệt internet banking lần thứ nhất;
  • HRD phê duyệt internet banking lần thứ hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *