SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO CÔNG TY TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Chữ ký số (hay còn gọi là USB token) là thiết bị bắt buộc phải có đối với một doanh nghiệp hiện nay. Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành kê khai thuế ban đầu chẳng hạn. Không có chữ ký số thì không thể thực hiện được.

 

Tại Việt Nam, một công ty có thể sử dụng chữ ký số để:

  • Ký báo cáo thuế trước khi nộp cho Cục thuế.
  • Sử dụng cho nộp thuế điện tử.
  • Ký báo cáo kế toán trước khi nộp Cục thuế.
  • Sử dụng cho các thủ tục khai báo bảo hiểm bắt buộc.
  • Ký hóa đơn VAT điện tử.
  • Ký hợp đồng.
  • Các thủ tục điện tử theo luật định khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *