HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 07/11/2022 tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, người dân có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

 

Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngành BHXH Việt Nam ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH. Từ ngày 7/11/2022, tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Việc triển khai cách thức này nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân trong giải quyết thủ tục và giúp người dân chủ động trong lựa chọn thời gian phù hợp để làm các thủ tục hành chính tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

 

Người dân truy cập Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn mục “Đặt lịch làm việc” và thực hiện một số thao tác để tiến hành đặt lịch làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

 

1. Đối với trường hợp đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội:

 

– Bước 1: Đăng nhập:

 

+ Truy cập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

 

+ Chọn đăng nhập tài khoản

 

+ Lựa chọn đối tượng đăng nhập là Cá nhân, nhập Mã số Bảo hiểm xã hội, Mật khẩu, Mã kiểm tra, nhấn Đăng nhập:

 

Lưu ý: Người dùng có thể đăng nhập Cổng DVC BHXH Việt Nam bằng tài khoản tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng cách nhấn vào nút “ĐĂNG NHẬP QUA DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA”.

 

– Bước 2: Thực hiện đặt lịch làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội

 

+ Lựa chọn chức năng Đặt lịch làm việc:

 

+ Chọn Cơ quan Bảo hiểm xã hội, nội dung, thời gian muốn đến làm việc:

 

+ Nhấn Chuyển tiếp để sang bước tiếp theo. Màn hình hiển thị thông tin của người đặt lịch (thông tin được lấy từ thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội):

 

+ Nhấn “Chuyển tiếp” để sang bước xác nhận thông tin, màn hình hiển thị như sau:

 

+ Kiểm tra lại các thông tin: Nội dung đến làm việc, thông tin người đặt lịch, địa điểm và thời gian làm việc mong muốn. Nếu cần điều chỉnh lại các thông tin, nhấn “Quay lại” để điều chỉnh. Nếu các thông tin đã chính xác, nhấn “Xác nhận”, Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến email của người đặt lịch, nhập mã OTP và nhấn “Xác nhận”:

 

+ Sau khi gửi thành công đăng ký đặt lịch làm việc, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “THÔNG TIN ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI”.

 

2. Đối với trường hợp chưa có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội:

 

– Bước 1: Truy cập

 

+ Truy cập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

 

+ Chọn chức năng Đặt lịch làm việc.

 

– Bước 2: Chọn Cơ quan bảo hiểm xã hội, nội dung, thời gian (ngày, giờ) muốn đến làm việc,

 

Nhấn “Chuyển tiếp” để sang bước tiếp theo.

 

– Bước 3: Cập nhật thông tin người đặt lịch ,

 

Cập nhận các thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Mã số Bảo hiểm xã hội, Số căn cước công dân, Số điện thoại, Email.

 

Nhấn “Chuyển tiếp” để sang bước tiếp theo.

 

Hệ thống sẽ xác nhận thông tin người đặt lịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin xác thực không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống hiển thị thông báo trường thông tin chưa chính xác để người đặt lịch điều chỉnh.

 

Nếu thông tin xác thực chính xác, màn hình chuyển sang bước tiếp theo. Kiểm tra lại các thông tin: Nội dung đến làm việc, thông tin người đặt lịch, địa điểm và thời gian làm việc mong muốn. Nếu cần điều chỉnh lại các thông tin, nhấn “Quay lại” để điều chỉnh. Nếu các thông tin đã chính xác, nhấn “Xác nhận, Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến email của người đặt lịch, nhập mã OTP và nhấn “Xác nhận”.