DỊCH VỤ NHÂN SỰ THEO NHU CẦU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ NHÂN SỰ THEO NHU CẦU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nguồn nhân lực cho các Khách hàng tại Thành phố Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động;
Employment Contract Issues Consulting;

 

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật lao động;
Employment Law Consultant Consulting;

 

• Tư vấn các vấn đề về Thuế có liên quan;
Tax Issues Consulting;

 

• Cung cấp dữ liệu về tiền lương của nhân viên bao gồm bảo hiểm bắt buộc và tất cả các chi phí liên quan theo luật định;
Provision of staff salary base data included health insurance and all government mandated costs;

 

• Đảm bảo rằng ban lãnh đạo công ty được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan vấn đề lao động trong công ty Việt Nam.
Ensuring that senior management is up to date with latest Vietnam company labour news.

 

Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *