DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ THUẾ CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN VIỆT NAM DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ THUẾ CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN VIỆT NAM DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hiện nay có rất nhiều cá nhân nước ngoài quan tâm đến việc đăng ký mã số thuế cá nhân tại Việt Nam. Việc đăng ký mã số thuế cá nhân cho người nước ngoài được thực hiện theo một trong các cách sau:

 

Cách 1: Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho người nước ngoài trực tiếp tại cơ quan thuế:

 

– Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Bản sao Hộ chiếu;

+ Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân được điền và nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

 

Cách 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho người nước ngoài qua HRD:

 

– Bước 1: Chuẩn bị tài liệu để nộp cho HRD

  • Email ủy quyền;
  • Bản scan hộ chiếu.

– Bước 2: HRD tổng hợp, điền thông tin và trình Tổng cục Thuế.

  • Tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế;
  • Nộp Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử.

– Bước 3: Nhận và báo cáo kết quả.

  • Thời gian giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định của HRD;
  • Cơ quan thuế trả lại danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua HRD;
  • HRD có trách nhiệm thông báo mã số thuế của từng cá nhân hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế để cá nhân điều chỉnh, bổ sung thông tin.

 

* Điểm mạnh dịch vụ từ HRD:

– Chuyên gia trong nước;

– Thủ tục online 100%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *