THAM KHẢO QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ THUẾ VÀ BHXH ĐỐI VỚI MỘT SỐ KHOẢN PHỤ CẤP PHỔ BIẾN TRONG BẢNG LƯƠNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

THAM KHẢO QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ THUẾ VÀ BHXH ĐỐI VỚI MỘT SỐ KHOẢN PHỤ CẤP PHỔ BIẾN TRONG BẢNG LƯƠNG VIỆT NAM

Tiền ăn Không chịu thuế với số tiền tối đa là 730.000 VND mỗi tháng và tất cả đều không chịu BHXH, BHYT, BHTN
Xăng xe / đi lại Chịu thuế và không chịu BHXH, BHYT, BHTN
Điện thoại Không chịu thuế và không chịu BHXH, BHYT, BHTN
Nhà ở Chịu thuế và không chịu BHXH, BHYT, BHTN
Hỗ trợ con nhỏ Chịu thuế và không chịu BHXH, BHYT, BHTN