QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3510/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiếm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên cổng Dịch vụ công.

Theo đó, quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo HGĐ như sau:

– Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 01-TK trên cổng Dịch vụ công cho cá nhân hoặc các thành viên của HGĐ tham gia BHYT trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.

– Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia đã kê khai với CSDL quốc gia về Dân cư để xác định thứ tự tham gia BHYT, mức giảm trừ và số tiền phải đóng của từng thành viên.

Trường hợp xác thực thông tin của chủ hộ chưa đóng đúng hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú, hệ thống sẽ thông báo để người tham gia liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

– Sau đó, người tham gia nộp tiền trực tuyến trên cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT.

– Người tham gia chờ kết quả giải quyết thủ tục.

– Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc Thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Chi tiết tại Quyết định 3510/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 1187/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022.