QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3511/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công.

Theo đó, quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (trừ người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) như sau:

– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

– Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin đã kê khai với CSDL quốc gia về Dân cư và số tiền phải đóng.

Trường hợp nơi đăng ký thường trú không đúng, hệ thống sẽ thông báo để người tham gia liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại việc kê khai hoặc đăng ký tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, cơ quan BHXH.

– Sau đó, người tham gia nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, thông báo thời hạn trả sổ BHXH.

– Người tham gia chờ kết quả giải quyết thủ tục.

– Người tham gia nhận tờ bìa sổ BHXH bản điện tử hoặc bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Quyết định 3511/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.