KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THÌ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ TNCN THÁNG / QUÝ - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THÌ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ TNCN THÁNG / QUÝ

Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình áp dụng chính sách thuế một cách phù hợp, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.

Vậy, căn cứ quy định hiện hành, thì áp dụng như sau về tờ khai thuế TNCN (PIT):

– Tháng/quý nào CÓ phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì PHẢI nộp tờ khai.

– Tháng/quý nào KHÔNG phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì KHÔNG PHẢI nộp tờ khai.

* Cũng đồng nghĩa việc nếu tháng/quý nào không chi trả thu nhập thì không phải nộp tờ khai thuế TNCN. Nếu có chi trả thu nhập mà không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì cũng không phải nộp tờ khai thuế TNCN.