DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN VIỆC LÀM TẠM THỜI 6-8 THÁNG CỦA NHÂN VIÊN DỰ PHÒNG CHO NGHỈ THAI SẢN - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN VIỆC LÀM TẠM THỜI 6-8 THÁNG CỦA NHÂN VIÊN DỰ PHÒNG CHO NGHỈ THAI SẢN

Một số vị trí trong công ty đơn giản là không thể bỏ trống trong thời gian nghỉ thai sản, đó là lý do bạn nên tìm kiếm nhân viên tự do để lấp vào vị trí đó.

 

Bạn nên làm gì nếu một nhân viên nghỉ thai sản cần được thế chỗ? Sau đây là vài lời khuyên:

 

Chuẩn bị

Chuẩn bị chi tiết tất cả các vị trí bằng cách ngồi lại với nhân viên sắp nghỉ thai sản và thảo luận về tất cả các công việc hiện tại và có thể phát sinh.

 

Tuyển dụng

Tốt nhất nên có một bản mô tả công việc rõ ràng. Và công bằng mà nói, hãy nói rõ rằng công việc chỉ là tạm thời trong thời gian nhân viên của bạn nghỉ sinh.

 

Lên kế hoạch

Lên kế hoạch càng sớm càng tốt sau khi nhân viên nói với bạn rằng họ sắp nghỉ sinh.

 

Liên lạc

Luôn giữ liên lạc trong suốt thời gian họ vắng mặt để bạn có thể biết mọi thay đổi đối với kế hoạch nghỉ của họ và có thể tự điều chỉnh nếu cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *