CHÍNH SÁCH THUẾ LIÊN QUAN VÉ MÁY BAY VỀ NƯỚC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH THUẾ LIÊN QUAN VÉ MÁY BAY VỀ NƯỚC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

I. Nếu đây là công tác phí:

Trường hợp các Khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các Khoản thanh toán tiền công tác phí này là Khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

(Văn bản hướng dẫn kèm căn cứ pháp lý: Theo Công văn 1166/TCT-TNCN)

 

II. Nếu đây là khoản chi phí mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,về phép mỗi năm một lần:

Trường hợp Công ty có mua vé máy bay khứ hồi cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam về phép mỗi năm một lần thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động, nếu Công ty chi hơn 1 lần trong năm thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, thời điểm tính thuế khi Công ty chi trả tiền vé máy bay.

(Văn bản hướng dẫn kèm căn cứ pháp lý: Theo Công văn 11577/CT-TTHT)