CÁCH THAY ĐỔI, CẬP NHẬT CCCD/CMND, SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL VÀO ỨNG DỤNG VSSID TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BHXH VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

CÁCH THAY ĐỔI, CẬP NHẬT CCCD/CMND, SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL VÀO ỨNG DỤNG VSSID TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BHXH VIỆT NAM

Người tham gia BHXH, BHYT đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, có thể thay đổi, cập nhật CCCD/CMND, số điện thoại, Email cá nhân… trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam. Các bước thực hiện như sau:

 

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index sau đó nhấn “ ĐĂNG NHẬP ”.

 

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại màn hình giao diện tài khoản chọn “ THÔNG TIN TÀI KHOẢN ”.

 

Bước 3: Chọn vào biểu tượng hình “Chiếc bút” mục cần thay đổi, sau đó cập nhật thông tin cần thay đổi (Số CCCD/CMND, ảnh mặt trước và sau CCCD/CMND; số điện thoại; Email…) nhập mã kiểm tra rồi bấm “ Ghi nhận” .

 

Tiếp theo, nhập mã “OTP” (OPT được gửi về email đã đăng ký), sau đó bấm “ Xác nhận” .

 

Như vậy, quá trình thay đổi, cập nhật CCCD/CMND, số điện thoại, Email… vào ứng dụngVssID-BHXH số trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam đã hoàn tất.