admin, Author at HR DEPT - Page 2 of 5

Author Archives: admin

KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THÌ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ TNCN THÁNG / QUÝ

Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình áp dụng chính sách thuế một cách phù hợp, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu […]

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI CHẤM DỨT HĐLĐ

– Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13): “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; b) Các khoản phụ cấp, […]

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN (CẬP NHẬT 2022)

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ 1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp […]

CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NGƯỜI PHỤ THUỘC QUA NGƯỜI NỘP THUẾ KHÁC TRONG CÙNG MỘT NĂM KHÔNG?

Căn cứ tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:   “Các khoản giảm trừ 1. Giảm trừ gia cảnh … c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh … c.2) Giảm […]

HỒ SƠ KHI NGƯỜI PHỤ THUỘC ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU HOẶC NGƯỜI PHỤ THUỘC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ Thông tư 105/2020/TT-BTC:   I. Đối với người phụ thuộc theo quy định tại Điểm l Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau: a) Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc […]

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 07/11/2022 tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, người dân có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội.   Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát […]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3510/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiếm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên cổng Dịch vụ công. Theo đó, quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo HGĐ […]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3511/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công. Theo đó, quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (trừ người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) như sau: – Người tham gia kê khai đầy đủ, […]

LƯU Ý VỀ PHÂN BỔ VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014; Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm Việt Nam năm 2013; Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 hoặc khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày […]

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ THU NHẬP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; trong đó có một số nội dung sửa đổi về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, […]