02 CÁCH ONLINE ĐỂ GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

02 CÁCH ONLINE ĐỂ GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI VIỆT NAM

Người dân có thể thực hiện một trong các cách sau để gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế hộ gia đình và Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

 

  1. Trên nền tảng di động: sử dụng ứng dụng eBanking của BIDV hoặc VCB-DigiBank của Vietcombank để thanh toán gia hạn thẻ BHYT, đóng BHXH tự nguyện trực tuyến.

 

  1. Qua Cổng dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-bhxh-bhyt.html

 

Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *