TRA CỨU LẠI MẬT KHẨU ỨNG DỤNG VSSID - TRA CỨU THỜI GIAN THAM GIA BHXH - TRA CỨU THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BHYT, TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ NỘP - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

TRA CỨU LẠI MẬT KHẨU ỨNG DỤNG VSSID – TRA CỨU THỜI GIAN THAM GIA BHXH – TRA CỨU THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BHYT, TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ NỘP

Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 từ ngày 03/02/2023. Người dân, đơn vị có thể tra cứu các thông tin liên quan bằng những cách còn lại như sau:

 

(1) Tra cứu thời gian tham gia BHXH, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số hoặc chức năng Tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn)

 

(2) Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ: Chức năng Tra cứu trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

 

(3) Cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử: Chức năng Quên mật khẩu trên Ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử).

 

Trường hợp khi đăng ký tài khoản chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể được hỗ trợ qua các kênh như sau:

 

– Thực hiện việc lập tờ khai TK1-TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, đại lý thu đang quản lý.

– Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo Mẫu số 02/SĐ-GD đến nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất.

– Liên hệ trực tiếp tới Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu của tài khoản giao dịch BHXH điện tử.