LƯU Ý VỀ CÁC QUY ĐỊNH CŨNG NHƯ VẤN ĐỀ TỶ GIÁ KHI KÝ HĐLĐ BẰNG NGOẠI TỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

LƯU Ý VỀ CÁC QUY ĐỊNH CŨNG NHƯ VẤN ĐỀ TỶ GIÁ KHI KÝ HĐLĐ BẰNG NGOẠI TỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1) Doanh nghiệp được thỏa thuận và trả lương bằng ngoại tệ cho người lao động nước ngoài nếu muốn. Căn cứ theo khoản 2 Điều 95 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về trả lương như sau:

“…
2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ. “

 

2) Trường hợp nếu quy đổi qua VND luôn khi ký HĐLĐ thì không có quy định rõ và theo quan điểm của chúng tôi thì có thể sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch tại thời điểm ký HĐLĐ.

 

3) Còn nếu ký HĐLĐ và trả bằng ngoại tệ, thì công cty cần lưu ý vấn đề tỷ giá sẽ phức tạp.

* Về tỷ giá dùng tính thuế TNCN: Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 13 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam như sau:
“1. Doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam.
Trường hợp doanh thu, thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập.
Trường hợp người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập.
Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.”

* Về tỷ giá quy đổi ngoại tệ khi đóng BHXH: Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định NLĐ có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỉ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 2-1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1-7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà NHNN chưa công bố thì lấy tỉ giá của ngày tiếp theo liền kề do NHNN công bố. Tiền lương tháng đóng BHXH ghi trong sổ BHXH là tiền lương bằng đồng Việt Nam được tính theo quy định trên.
Căn cứ quy định trên, ví dụ từ 1-7 đến cuối năm 2023 tỉ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam đối với NLĐ có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ sẽ là 23.800 đồng/USD. Và phải thay đổi mỗi 6 tháng.