KHÔNG CẦN CẤP / NHẬN THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP LIÊN QUAN CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

KHÔNG CẦN CẤP / NHẬN THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP LIÊN QUAN CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

Kể từ kỳ năm 2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN Điện Tử được sử dụng phổ biến, trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN Điện Tử đã có đầy đủ các chỉ tiêu về thu nhập và các khoản khấu trừ (kể cả khoản khấu trừ bảo hiểm bắt buộc).

 

Do đó, cùng với việc đồng bộ dữ liệu điện tử trên hệ thống của cơ quan thuế, hiện nay các công ty và cá nhân không cần cấp / nhận “Thư xác nhận thu nhập năm” khi làm các thủ tục liên quan việc quyết toán thuế TNCN nữa.

 

Thông tin nền có thể tham khảo thêm:

 

i) Ngày 23/3/2023, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn, trong thời gian chương trình diễn ra, nhiều câu hỏi liên quan đã được Tổng cục Thuế tiếp nhận và trả lời. Trong đó có nội dung sau:

(Link nguồn: GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022. (biditax.vn))

 

ii) Trong một hướng dẫn giải đáp cũ từ Tổng Cục Thuế:

 

(Link nguồn: https://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect//gltct/gl/a4a28db9-a372-4889-97ab-e701f6dc223e/a4a28db9-a372-4889-97ab-e701f6dc223e?source=library&srv=cmpnt&cmpntid=5775e723-d652-4127-a3ba-3fd1657d2857&source=library&srv=cmpnt&time=)