HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN THU BHXH BHYT BHTN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN THU BHXH BHYT BHTN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Quy định hiện tại về cấu trúc nội dung nộp tiền nhằm giúp cơ quan BHXH đối soát, ghi nhận thông tin thanh toán nhanh chóng và chính xác để phục vụ cho việc giải quyết các quyền lợi của người tham gia được kịp thời, đúng chế độ chính sách như sau:

 

1) Trường hợp đơn vị sử dụng tiện ích nộp BHXH trên Ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

 

2 ) Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác:
– Cấu trúc nộp: +BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+
– Ví dụ: Công ty ABC khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN ghi +BHXH+103+00+TZ0255Z+00101+dong BHXH+

Trong đó: +BHXH+103+00+ là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; TZ0255Z là mã đơn vị của Công ty ABC; 00101 là Mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với Công ty ABC.

 

*** Ngoài ra, giải đáp thắc mắc về việc sử dụng dấu + trong nội dung nộp tiền BHXH theo cấu trúc quy định tại CV số 3259 của BHXH TP Hà Nội và CV 1995/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam, phía cơ quan BHXH đã có phản hồi như sau:

1. Đơn vị chuyển tiền theo cấu trúc thì Bắt buộc phải có dấu + như cú pháp đã hướng dẫn

Xem Hệ thống mã cơ quan BHXH toàn quốc

2. Trường hợp chuyển tiền qua Mobile banking, Internet banking không gõ được dấu + thì vẫn chuyển tiền bình thường và phải ghi rõ Mã đơn vị trong nội dung để BHXH nhập thủ công vào hệ thống.

3. Đơn vị muốn ghi thêm nội dung vào cấu trúc thì phải ghi sau cấu trúc và kết thúc bằng dấu +:

4. Chuyển tiền cho 2, 3 mã đơn vị khác nhau (YN, IC, BW…) thì phải tách riêng 2, 3 lệnh chuyển khác nhau, không được nộp chung.