ĐIỂM LƯU Ý KHI BÁO GIẢM BHXH-BHYT-BHTN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

ĐIỂM LƯU Ý KHI BÁO GIẢM BHXH-BHYT-BHTN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lưu ý, khi nhận thông tin về tháng cuối cùng đóng BHXH-BHYT-BHTN, thì cần lưu ý chốt thông tin và nộp hồ sơ báo giảm trong ngay tháng đó.

Trường hợp ngày nộp hồ sơ rơi vào tháng sau thì theo quy định, công ty cần phải đóng thêm BHYT phát sinh của cả tháng sau.

Ví dụ tháng cuối cùng đóng các bảo hiểm bắt buộc là tháng 03/2023, thì cần nộp hồ sơ báo giảm ngay trong tháng 03/2023. Nếu ngày nộp hồ sơ báo giảm rơi vào sau ngày 31/03/2023 thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp (04/2023) và thẻ có giá trị sử dụng đến hết tháng 04/2023.