CÁCH TRA CỨU MÃ SỐ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI ( BHXH ) CÁ NHÂN - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

CÁCH TRA CỨU MÃ SỐ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI ( BHXH ) CÁ NHÂN

Để tra cứu mã số sổ BHXH bằng chứng minh nhân dân bạn thực hiện theo cách sau:

 

Bước 1: Truy cập trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/

 

Bước 2: Tại danh mục “Tra cứu trực tuyến”

 

Bước 3: Chọn “Tra cứu mã số BHXH”

 

Bước 4: Nhập thông tin để tra cứu mã số BHXH

Khi nhập thông tin cần lưu ý:

(1): Nhập tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số BHXH;

(2): Phải nhập ít nhất 1 trong các thông tin (Số CMND, Ngày sinh, Mã số BHXH) để tra cứu thông tin;

(3): Họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH.

 

Sau khi bạn nhập đủ thông tin, tích chọn “Tôi không phải là người máy” rồi ấn “Tra cứu” màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu

có dạng như sau:

– – –