CÁ NHÂN CÓ THỂ TỰ LÀM HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH TRÊN ỨNG DỤNG VssID - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

CÁ NHÂN CÓ THỂ TỰ LÀM HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH TRÊN ỨNG DỤNG VssID

Cá nhân khi thất lạc sổ BHXH gốc, có thể tự làm hồ sơ cấp lại sổ BHXH trên ứng dụng VssID như sau:

Thực hiện cấp mất sổ BHXH trên VssID:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu do cơ quan BHXH cấp.

Bước 2: Tại trang Quản lý cá nhân, chọn Dịch vụ công.

Bước 3: Chọn Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin.

Bước 4: Tích chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và nhập địa chỉ cụ thể.